Komplexné služby pre správu nehnuteľností.

Správa domov má viesť k naplneniu všetkých potrieb starostlivosti o spoločné časti domu a o zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním bytu vo vlastníctve občana. Očakávame, že našim partnerom sú majitelia, správcovské spoločnosti od starších bytových domov, cez novostavby, až po moderné polyfunkčné budovy spájajúce bytové, obchodné a administratívne priestory. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku a ktorí si uvedomujú, že právo vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru súčasne sprevádza aj povinnosť rozhodovať o spoločných častiach a zariadeniach domu, teda starať sa o to, ako sa dom spravuje. V tomto vzťahu chceme svojou radou a riešením poskytovať najvyššiu možnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

Technické zabezpečenie prác a činností spojených so správou bytového domu si vyžaduje dobrých dodávateľov, vyskúšaných praxou a aktívny prístup správcu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov. Portál www.sluzbysprave.sk pre pôsobenie v oblasti správy domov disponuje rozsiahlou databázou preverených firiem z rôznych oblastí.

Partnerstvo služby správe využíva kvalitu, odbornosť, skúsenosť, riešenia

Staňte sa aj vy partnerom rozsiahleho portálu služieb pre správu.

Služby

Komplexný systém obnovy zateplených fasád, odstránenie hygienických defektov, čistenie nánosov a usadenín z povrchu fasády, impregnácia fasád pre predĺženie životnosti a odolnosti proti riasam a pliesňam, aplikácia novej povrchovej úpravy na fasády, anti-grafitti systém.

     
Firma Výtahy Pardubice a. s. už 30 rokov projektuje, vyrába a montuje výťahy a to prevažne do panelových domov, ale vyrábame aj výťahy do exteriérov a interiérov budov. Na Slovensku pôsobíme od roku 2012. Ako výrobcovia dodávame výťahy vlastnej výroby, iba niektoré komponenty, ako je napríklad výťahový stroj alebo kabínové dvere nakupujeme od renomovaných európskych firiem. Vždy sa snažíme prispôsobiť výrobu podľa technických možností budovy, ale hlavne podľa priania zákazníka. Vykonávame modernizácie existujúcich výťahov, pri ktorých dochádza k zvýšeniu bezpečnosti a zlepšenie pôvodného stavu, ako je nosnosť, rozmer výťahovej kabíny či rýchlosť, ale aj dodávku výťahov úplne nových.
Slovenská spoločnosť KANAL MPS začala pôsobiť na trhu od roku 1997. Staviame na viac ako 20 ročných skúsenostiach, samozrejmosťou sú základné kanálnicke činnosti, t.j. krtkovanie – elektromechanické čistenie kanalizácie, vysokotlakové čistenie kanalizácie a TV monitoring kanalizačného potrubia. Pribúdajúca klientela a jej požiadavky nás nasmerovali ku komplexnosti služieb v obore starostlivosti o kanalizáciu.  

Začínate prevádzkovať zdroj tepla (plynovú kotolňu alebo výmenníkovú stanicu tepla)?
Nastavíme u distribútora dennú rezervovanú kapacitu pre všetky odberné kategórie. Po dohode zabezpečíme odborne spôsobilú osobu pre obsluhu kotolne V. triedy a poradenstvo pri optimalizácii spotreby plynu. U výmenníkových staníc nastavenie tzv. fixnej zložky (príkonu) a variabilnej zložky.
Chcete vidieť spotrebu médií (elektrická energia, plyn, voda) online?
Vypracujeme pre vás zber, vyhodnotenie dát v graficky zrozumiteľnej podobe a to bez zbytočne zložitej montáži! Nainštalujeme (bez stavebných zásahov) moderný systém zberu dát a spotrebu si už hravo skontrolujete sami.
Potrebujete získať audit svojich energetických zariadení?
Vypracujeme interný audit systému energetického manažérstva podľa ISO 50001. Poradenstvo pri zavádzaní systému energetického manažérstva pre ISO 50001 ako doplnok k ISO 14001.

DUOLIFT Nitra s.r.o.
Naša spoločnosť dodáva výťahové zariadenia od svetovo uznávanej spoločnosti ORONA. Všetky komponenty na výťahové zariadenie sú od jedného dodávateľa ORONA. Výťahové zariadenie dodávame ako celok, čoho dôkazom je to, že firma je vlastníkom certifikátov Certifikate of conformity.
Takéto certifikáty k svojím výrobkom dodávajú iba veľké nadnárodné spoločnosti, ako sú : Schindler, Otis, KONE.
Firmy, ktoré ponúkajú výťahové zariadenia bez tohto certifikátu, stavajú výťahy ako skladačky, to znamená, že jednotlivé komponenty sú od viacerých výrobcov, a tým pádom nemusí byť zaručená požadovaná kvalita.
Výťahy, ktoré dodávame, sú výbornej kvality a v neposlednom rade majú aj veľmi estetický vzhľad.

     
Špecialista na lodžie:
Spoločnosť REVITALSTAV SK, s.r.o. bola založená 21.januára 2010. Realizujeme výstavbu nových predsadených lodžií pre panelové a tehlové domy, vrátane dodávok na domy, na ktorých lodžie pôvodne neboli.
Súčasťou kompletnej dodávky je demontáž pôvodných balkónových konštrukcií so zábradlím, vr. výrezov panelov pre balkónové zostavy, osadenie nových certifikovaných prefabrikovaných dielcov lodžií, vrátane betónového, alebo hliníkového zábradlia. Ďalej vykonávame montáž klampiarskych prvkov, náterov, terénnych úprav atď. Všetky podklady potrebné pre realizáciu sú spracované odborníkmi s dlhoročnou praxou na technológiu výstavby predsadených lodžií systému REVITAL SYSTEM. V prípravnej fáze sa spracováva projekt a statické posúdenie priamo pre váš dom.
     

Nepodceňujte si jediné - zdravie, a vôbec nie kvalitu pitnej vody! Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch…
Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie!
Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody. Ďalej Vám zabezpečíme odbery a analýzu vody už po úprave vody, pre kontrolu funkčnosti a efektívnosti úpravovne, filtrácie vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť. Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody u nás pomenovaný ako úplný rozbor pitnej vody v 27 skúmaných parametroch.

 

TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.
Spoločnosť bola založená v roku 2000, so zameraním na správu, modernizáciu, servis a údržbu bytových domov.
Bezprostredným podnetom k vzniku spoločnosti TECHNOSPOL Slovakia s.r.o., boli impulzy a myšlienky od spokojných zákazníkov počas prevádzkovania živnostenského oprávnenia, pričom hlavným cieľom našich činností je komplexný komfort pre každého koncového užívateľa.
Naším primárnym zámerom je Vaša spokojnosť a preto prejavujeme individuálny prístup k riešeniu konkrétnych požiadaviek.

 

Naše služby

Poskytujeme pomoc pri sanačných prácach po požiaroch, škodách spôsobených vodou. Odstraňujeme graffiti, škody na autách a strojoch a lokalizujeme priesaky. Jednať rýchlo, znamená minimalizovať škody. Presne tak postupuje SANAC s. r. o..

 

Spoločnosť KOMPLET ponúka opravy, údržbu, modernizácie, rekonštrukcie, revízie a havarijnú službu v oblastiach elektrina, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia. Služby poskytujeme pre obytné domy, polyfunkčné objekty a výrobné prevádzky v Bratislave a okolí. Havarijná služba funguje nepretržite, 365 dní v roku, na čísle 0905 610 190.

 
Spoločnosť I.MAR už roky úspešne pôsobí na slovenskom trhu a zabezpečuje obnovu bytových domov doslova od podlahy. Staviame na komplexnosti a kvalite.  

Čistenie priestorov ozónom.
Úprava vôd veľkých jazier a chovných rybníkov.
Chemické čistenie energetických systémov od vodného kameňa, kalu a iných nečistôt. Predaj bakteriálnych zmesí do septikov, žúmp, ČOV, jazierok, kompostov, sifónov, lapačov tukov, latrín,.. Predaj tabletovanej soli, sypkej priemyselnej soli, šupinkového a perličkového NaOH. Dávkovanie chemikálií do parných a teplovodných kotolní.

 

Spoločnosť Haskont s.r.o. vznikla v roku 2005 transformáciou živnosti Tibor Vincze - Haskont, ktorá vykonávala činnosť od roku 1997.
Od tej doby sme prešli od poskytovania opráv a kontrol hasiacich prístrojov k súboru komplexných služieb v oblasti protipožiarnej techniky a BOZP a k poradenstvu v týchto oblastiach.
Snažíme sa neustále modernizovať a rozširovať naše technické vybavenie a služby, aby sme mohli spĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

 

Staviame na dlhodobých skúsenostiach v realizovaní stavebnej činnosti, poradenstva v ochrane životného prostredia a sociálneho podnikania.

Sme verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej služby v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

 
Predstavujeme spoločnosť SMALL EYES s.r.o. , Veľký Meder
Už do roku 2010 sa etablovala spoločnosť na regionálnom stavebnom trhu. Našou snahou je ponúkať kvalitné služby usilovať sa o to, aby pre našich zákazníkov boli dodané na výbornej úrovni.
 

 

Prešovský a Košický kraj Žilinský a Banskobystrický kraj Bratislavsky a Trnavský kraj Trenčiansky a Nitriansky kraj

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2019 službyspráve.sk • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x