Čistenie a údržba zateplených fasád

90. roky môžeme považovať za začiatok éry zatepľovania stavieb. Okrem pozitívnych aspektov však tieto stavebné úpravy priniesli so sebou aj nežiadúci vplyv, a to zvýšený výskyt rias a plesní na povrchu, ktoré predstavujú výrazný estetický nedostatok. Výrobcovia zatepľovacích hmôt neustále hľadajú riešenie, ako predísť ich vzniku alebo ich tvorbu efektívne eliminovať. Praktické skúsenosti však ukazujú, že dodnes sa nepodarilo výrobcom nájsť 100% účinný spôsob, ako preventívne chrániť ETICS pred mikroorganizmami.

Správnym zateplením fasády sa dajú výrazne obmedziť tepelné straty budovy a znížiť náklady na energie. Druhým aspektom je predĺženie životnosti celej stavby ako celku. Z konštrukčného hľadiska jednoznačne hovoríme o pozitívnych vplyvoch zatepľovania. Ako sa však správne starať o zateplenú budovu? Je vôbec špeciálna starostlivosť o zateplenie potrebná?

Teoretická životnosť ETICS bola v rámci krajín EU stanovená na minimálne 25 rokov. Pri správnom zhotovení sa dá samozrejme predpokladať podstatne vyššia životnosť z hľadiska funkčnosti tepelno-izolačného systému. Z hľadiska vizuálneho alebo hygienického aspektu je už však dosahovanie predpokladanej životnosti pomerne problematické. Práve povrchová úprava sa teda javí ako najslabší článok celého systému. Omietka je časť, ktorá je permanentne vystavená poveternostným vplyvom, slnku, mrazu, vode a pod.

Základným predpokladom vzniku rias, vrátane iných mikroorganizmov, je predovšetkým dostatočný a pravidelný prísun vlhkosti. Táto vlhkosť je daná nielen množstvom zrážok, ale podstatnú úlohu zohráva aj kondenzácia vzdušnej vlhkosti na zateplenej fasáde. Severné strany budov, uzatvorené objekty bez poryvov vetra a blízkosť zelene, majú synergický efekt na takto exponované časti.

Biologické napadnutie fasády automaticky neznamená chybne zhotovenú montáž ETICS, ale predstavuje skôr súbor s jasne danými a veľmi ťažko ovplyvniteľnými fyzikálnymi faktormi. Kvalita povrchu vplýva na výskyt rias len nepriamo. Tieto činitele sú tak príčinou vzniku optických vád, alebo rôznych hygienických defektov. Správnou starostlivosťou o fasádu však vieme tieto negatívne vplyvy minimalizovať, prípadne im takmer úplne predísť.

Kompletná sanácia povrchu fasády: V prípade straty pigmentácie fasády, alebo pri väčšom poškodení povrchu vplyvom plesní a rias, je jediným komplexným riešením pristúpiť k novému náteru, čo znamená kompletnú sanáciu celého povrchu fasády. Voľbou vhodnej fasádnej farby vieme objekt nie len vizuálne osviežiť, ale dlhodobo eliminovať negatívny vplyv klimatických podmienok. Pri tomto postupe, predovšetkým pri výbere použitej farby, treba veľmi dobre zvážiť typ farby daného náteru, jeho skutočnú odolnosť a vlastnosti, nakoľko väčšina farieb nemá vlastnosti, ktoré vedia zaručiť požadovaný efekt, dlho trvácnosť a hlavne technický garant proti spomínaným biodetergentom.
Správnou starostlivosťou o fasádu dosiahneme nie len funkčné a optické zlepšenie, ale taktiež aj zdravotne nezávadné prostredie.


Tvorba rias na povrchu fasády je najbežnejším hygienickým defektom kontaktných zatepĽovacích systémov ETICS. Riasy vznikajú hlavne na severne a východne orientovaných stenách. Náchylné sú predovšetkým akrylátové a silikátové omietky. Vznik rias urýchľuje predovšetkým hodnota pH dažďovej vody a priemerný súhrn zrážok. Darí sa im predovšetkým na menej osvetlených stranách, s menším množstvom slnečného svetla.

Plesne vytvárajú na fasáde neestetický čierny alebo šedý povlak. Sú to vláknité huby, ktoré sú veľmi nenáročné na prostredie. Ako podklad im plnohodnotne postačuje vonkajšia omietka. Rozmnožujú sa spórami vypúšťanými do ovzdušia a voľne sa šíria prostredím. Preto môžu veľmi negatívne ovplyvňovať aj zdravotný stav senzitívnejších osôb. Vytvárajú sa hlavne na stenách so zvýšenou vlhkosťou bez prúdenia vzduchu, v neodvetraných častiach fasády bez prístupu vzduchu.


Jedná sa o najprogresívnejší spôsob ošetrenia pôvodnej fasády. Okrem vizuálneho zlepšenia povrchu poskytuje správne zvolená farba najvyšší štandard odolnosti proti tvorbe hygienických defektov, a to vďaka povrchovým vlastnostiam farieb s obsahom nanočastíc, prípadne prímesí biocídnych látok obsiahnutých vo farbe.

Na rozdiel od klasických železných konštrukcií, nerez a hliník nepodliehajú korózii. Výmenou pôvodných poškodených balkónov za konštrukcie z ušľachtilých materiálov, dokážeme zabezpečiť dlhodobú estetiku a funkčnosť. V kombinácii s revitalizovanou fasádou tak Váš objekt ostane dlhodobo vizuálne reprezentatívny.

Ide o objekty priemyselného charakteru, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, či už pri odstraňovaní nánosov z výroby ako sú mastnoty, živicové usadeniny, spaliny a sadze, ale aj minerálne usadeniny vzniknuté vplyvom prostredia.
Takéto čistenie si vyžaduje dôkladnú analýzu pre stanovenie vhodného čistiaceho prostriedku (kyselinotvorné, zásadité čističe, peroxidové, polárne alebo nepolárne rozpúšťadlá a klasické detergenty a odmasťovače.)

SanaTOP s.r.o.

Tel.: 0907 647 558
info@sanatop.sk

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2019 službyspráve.sk • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x