Nonstop havarijná služba KOMPLET s.r.o.

Spoločnosť KOMPLET ponúka opravy, údržbu, modernizácie, rekonštrukcie, revízie a havarijnú službu v oblastiach elektrina, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia. Služby poskytujeme pre obytné domy, polyfunkčné objekty a výrobné prevádzky v Bratislave a okolí. Havarijná služba funguje nepretržite, 365 dní v roku, na čísle 0905 610 190.

NONSTOP havarijná služba

Kúrenárske práce

Vodoinštalácie a inštalatérstvo

NONSTOP havarijná služba je zameraná najmä na predchádzanie vzniku ďalších škôd a na jednoduché opravy. Havarijná služba funguje NONSTOP, 365 dní v roku a 24 hodín denne, na čísle 0905 610 190. Poskytujeme rôzne druhy kúrenárskych prác a opráv. Napríklad vymieňame radiátory, robíme termostatické vyregulovanie a rekonštruujeme stúpacie aj ležaté rozvody kúrenia. Vykonávame všetky druhy inštalatérskych prác, od výmen vodomerov až po komplexné opravy stúpacích a ležatých rozvodov v bytových domoch. Všetky práce vykonávajú spoľahlivý a flexibilný pracovníci s dlhoročnou praxou v obore. Používame moderné druhy materiálov, ktoré sa vyznačujú dlhou dobou životnosti.

Plynoinštalácie

Elektroinštalácie a elektrikárske práce

Stúpačky

Robíme opravy a údržbu plynoinštalácii a rekonštrukcie plynovodov v bytových domoch a polyfunkčných objektoch. Do nášho portfólia patria práce všetkých rozsahov, od zapojenia plynového šporáku v byte po kompletné rekonštrukcie profesionálnych kuchýň a kotolní. V obore elektroinštalácií vykonávame najmä opravy elektriky v bytoch a domoch, na schodiskách bytových domov a v polyfunkčných areáloch. Vykonávame práce menšieho, aj väčšieho rozsahu, napríklad výmeny hlavných domových vedení, opravy schodiskových osvetlení a podobne. Zabezpečujeme kompletné výmeny stúpačiek v bytových domoch a panelákoch. Výmeny stúpačiek zahŕňajú výmenu kanalizácie, rozvodov studenej a teplej vody, rozvodov plynu a hlavného domového vedenia elektriky. Pri výmene stúpačiek dbáme na to, aby sme obyvateľov bytov čo najmenej zaťažovali.
 

Adresa

KOMPLET s.r.o.
Trebišovská 3
821 02 Bratislava

Spojte sa s nami

NONSTOP havarijná služba: 0905 610 190
Tel.: 02 / 4342 7966
Tet.: 02 / 4342 7969
Tel.: 02 / 4342 5998
email: komplet@komplet.sk
www.komplet.sk

Revízie

   
Zabezpečujeme revízie bleskozvodov, elektroinštalácie, rozvodov plynu a regulátorov tlaku plynu. Všetky revízie vykonávajú odborníci s dlhoročnou praxou a po vykonaní revízie zabezpečíme odstránenie nájdených závad.    

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2019 službyspráve.sk • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x