Haskont s.r.o.

Spoločnosť Haskont s.r.o. vznikla v roku 2005 transformáciou živnosti Tibor Vincze - Haskont, ktorá vykonávala činnosť od roku 1997.
Od tej doby sme prešli od poskytovania opráv a kontrol hasiacich prístrojov k súboru komplexných služieb v oblasti protipožiarnej techniky a BOZP a k poradenstvu v týchto oblastiach.
Snažíme sa neustále modernizovať a rozširovať naše technické vybavenie a služby, aby sme mohli spĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

Vykonávame kontroly, opravy a kompletný servis hasiacich prístrojov vrátane tlakových skúšok.

Vykonávame kontroly hydrantov

Poskytujeme výkon činností OPP a BOZP

Vyhláška MVSR č. 719/2002 Z.z., zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov. V zmysle Vyhlášky MV SR č.699/2004Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc.
Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca neurčí kratšiu lehotu.
Odborné školenie BOZP a OPP pre zamestnancov
Výkon činností OPP a BOZP:
školenie vykonávame podľa dohody vo vlastných priestoroch alebo u zákazníka.

Vykonávame realizáciu požiarnych prestupov

Produkty

Referencie

Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani požiarne neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi technických zariadení, ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.
Požiarne prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Úlohou materiálov, protipožiarnych upchávok čikombinovaných protipožiarnych systémov, je zabrániť šíreniu požiaru.
Tieto hasiace prístroje je možné použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím. Uplatnenie nájdu tak v ťažkom, ako i v chemickom priemysle, v rozvodniach atď..
Prenosné hasiace prístroje - nachádzajú uplatnenie v oblasti priemyslu, ako vhodné hasiace vybavenie laboratórií, elektroprístrojov a rôznych rozvodní. Vzhľadom k tomu, že pri hasení nezostanú zbytky hasiacej látky, sú ideálne pre hasenie prístrojov jemnej mechaniky, spaľovacích alebo elektrických motorov a ich doplnkových zariadení, ako sú štartéry, karburátory, elektrické spínače a zariadenia na spracovanie údajov.
Nábytok GALAN Bratislava
Dodávateľský park PSA (Peugeot-Citroen), Zavar, Trnava
Samsung Electronics Slovakia s.r.o., Galanta
COOP-Jednota SD, Galanta
Výrobný závod Johnson Controls, Lučenec
KOAM Elektronik s.r.o., Sládkovičovo
ZIPP Bratislava s.r.o.
Výrobný závod ALCAN Levice
Stredná odborná škola policajného zboru, Pezinok
Stredná odborná škola policajného zboru, Bratislava
 

Kontakt:

Haskont s.r.o.
Kráľová nad Váhom č. 382

Tel./fax: +421 031 / 771 67 36

Mobil:
+421 905-402 582
+421 905-289 644

Email: haskont@haskont.sk
www.haskont.sk

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2019 službyspráve.sk • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x