Vymáhanie pohľadávok

Finlegal services, s.r.o. je dlhoročným silným subjektom v oblasti vymáhania pohľadávok a dražobnej činnosti. Úspešne sme medzi svojich klientov zaradili správcov bytových domov, väčšie okresné mestá, ale aj menšie obce. Inkasný proces individuálne prispôsobujeme typu pohľadávke a samotné speňažovanie pohľadávky je vykonávané najefektívnejším spôsobom po spracovaní odbornej analýzy.
V oblasti výkonu zákonného záložného práva presadzujeme moderné liberálne riešenia s úspešným zaradením do praxe. Odbornosť verejnosti zvyšujeme prednáškovou a publikačnou činnosťou na sympóziách a seminároch organizovaných občianskymi združeniami, ktorých sme členmi. Spolupráca s klientmi vychádza z princípu nezaťažovania zbytočnej administratívy a z princípu neplatenia žiadnych poplatkov a odmien. S nami to totiž nie je nutné.

Čo ponúkame?

Vymáhanie prostredníctvom mimosúdneho inkasa

Expert na zákonné záložné právo a dobrovoľné dražby

Finančný a právny audit pohľadávok

Ak chcete patriť do skupiny klientov, ktorí nemusia riešiť svoje neuhradené pohľadávky, pridajte sa k nám. Dlhodobí klienti Finlegalu nežalujú nedoplatky na súdoch. Užívateľom software-u Domus od spoločnosti Anasoft APR spol. s r.o., sme uľahčili agendu v procese vymáhania nedoplatkov formou jednoduchého exportu, ktorého obsahom sú všetky informácie potrebné pre úspešné vymáhanie nedoplatkov. Jednoducho, jedným klikom, bez zbytočnej administratívy. Nepotrebujete už žiadne ďalšie úkony, v jednej minúte je stotožnený stav nedoplatkov ako u klienta, tak aj priamo vo Finlegale.

Záložné právo je právnym prostriedkom, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa a jej príslušenstva tým, že oprávňuje záložného veriteľa uspokojiť sa alebo sa domáhať uspokojenia pohľadávky zo zálohu, t. j. z predmetu záložného práva, za predpokladu, že záložca svoju pohľadávku nesplní riadne a včas. Ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená, je záložný veriteľ oprávnený na výkon záložného práva.
Jedným zo spôsobov, ktorým sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva môže uspokojiť, je aj predaj zálohu na dobrovoľnej dražbe. Už nielen bežný záložní veritelia, ale aj banky a stavebné sporiteľne čoraz častejšie siahajú po výkone dražieb ako najrýchlejšej a najefektívnejšej možnosti speňaženia svojich záložných práv s ktorým Vám radi pomôžeme.

Nezaplatil Vám dlžník faktúru alebo neuhradil odmenu a neviete či máte pohľadávku predať, zveriť ju do správy alebo žalovať? Máte množstvo ponúk a spôsobov riešenia, ale neviete ktorý je najefektívnejší? My Vám vypracujeme finančný a právny rozbor pohľadávky a ušetríme Vám množstvo výdavkov, prípadne celý dlh vymôžeme.

www.finlegal.sk
Tel.: 0918 628 240
finlegal@finlegal.sk

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2019 službyspráve.sk • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x