Likvidácia azbestu, demontáž azbestu, odvoz azbestu

Demontáž azbestových materiálov a ich odvoz na skládku nebezpečného odpadu môže vykonávať iba subjekt s odbornou spôsobilosťou alebo firma, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest vydaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Každú demontáž azbestových materiálov je potrebné hlásiť na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. To znamená, že každú demontáž azbestocementovej strechy, opláštenia budovy, demontáž odpadu v bytových jadrách a podobne je potrebné hlásiť na hygiene a pri demontáži dodržiavať prísne predpisy, predpísané postupy a normy.

Likvidácia azbestu

Kontrolované pásmo a penetrácia
Na mieste dohodnutej demontáže vytvoríme kontrolované pásmo, vykonáme penetráciu a stabilizáciu materiálov obsahujúcich azbest.

Demontáž
Nebezpečný azbest zdemontujeme a zabalíme ho do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu, aby sme zabránili dekontaminácii prostredia, v ktorom sa odstraňuje.

Vývoz azbestu na skládku nebezpečného odpadu
Zabalený a stabilizovaný azbest vyvezieme na skládku nebezpečného odpadu s ktorou spolupracujeme.

 

 

BBC consulting, s.r.o.
Matičná 2
949 11 Nitra

Ing. Peter Barát
Tel.: 0948 608577

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2019 službyspráve.sk • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x